Promotion

【2019-20年度四價流感疫苗】

【2019-20年度四價流感疫苗】

【2019-20年度四價流感疫苗】 2019-20年度四價流感疫苗現已開始接受接種。

Learn More

【關注前列腺健康】

【關注前列腺健康】

各位男士們,唔知道您地有冇定期注意住自己嘅前列腺健康?楷和醫療與您的健康共同進退。今期就到前列腺健康檢查計劃優惠,千期唔好錯失良機!!發現有唔妥,記得第一時間搵醫生。

Learn More