News

2024-05-29 17:00:00

【出院免找數】保誠保險夥拍楷和醫療及港怡醫院,提供醫療費用直付服務

出院免找數 邊間好? 保誠保險有限公司今天宣佈與本地七間醫院與診所達成策略性合作,藉著更有效的資源運用、專業知 […]

2024-05-07 15:15:51

【Mother's Day 2024 Exclusive Offer】

【母親節2024限定優惠】 母親節2024 送什麼給媽媽?去餐廳聚餐?送花?還是送一份特別的母親節禮物?愛她, […]

2024-03-26 11:03:34

【FemWell 女性健康 品牌 和「女性健康中心」正式登場 | FemWell Brand and “Women’s Health Centre” are grandly launched】

楷和醫療宣佈旗下的 女性健康 品牌FemWell 和「女性健康中心」正式登場!全女士醫療團隊拍住上,為女性實現 […]

2023-08-14 02:32:44

【分段式CO2激光 全方位修復惱人瑕疵 Fractional CO2 Laser, Resurface Your Skin】

楷和分段式CO2激光,提供7大美肌功效,包括脫疣脫癦、撫平不同類型凹凸洞、減淡創傷和手術疤痕、收細毛孔,平滑粗糙肌膚、去除老舊角質,回復光澤、表層至深層換膚、嫩膚、改善膚質及皺紋細紋,全方位修復惱人瑕疵。

2021-04-01 17:24:30

【全方位兒童眼科視光檢查 All-inclusive Children Eye Examination】

小朋友的眼睛在出生至7 – 8歲急速發育,然而,如在發展期間出現視力問題如遠近視、散光、斜視等,小朋友亦未必懂得表達相關異常症狀,久而久之有機會影響視覺發展,導致日後學習困難和影響運動、社交能力。

2020-04-24 18:34:20

【家居到診服務】

疫情肆虐,大家都足不出戶。對於一些長期病患又或者需要定期覆診,藥物調教的病人,今次疫情確實為他們造成很多不便及限制,有見及此,楷和醫療集團現提供家居到診服務,讓居於家中或者院舍病人多一種選擇。

2019-09-07 18:41:09

【關注前列腺健康】

各位男士們,唔知道您地有冇定期注意住自己嘅前列腺健康?楷和醫療與您的健康共同進退。今期就到前列腺健康檢查計劃優惠,千期唔好錯失良機!!發現有唔妥,記得第一時間搵醫生。

2024-05-29 17:00:00

【出院免找數】保誠保險夥拍楷和醫療及港怡醫院,提供醫療費用直付服務

出院免找數 邊間好? 保誠保險有限公司今天宣佈與本地七間醫院與診所達成策略性合作,藉著更有效的資源運用、專業知 […]

2024-05-07 15:15:51

【Mother's Day 2024 Exclusive Offer】

【母親節2024限定優惠】 母親節2024 送什麼給媽媽?去餐廳聚餐?送花?還是送一份特別的母親節禮物?愛她, […]

2024-03-26 11:03:34

【FemWell 女性健康 品牌 和「女性健康中心」正式登場 | FemWell Brand and “Women’s Health Centre” are grandly launched】

楷和醫療宣佈旗下的 女性健康 品牌FemWell 和「女性健康中心」正式登場!全女士醫療團隊拍住上,為女性實現 […]

2023-08-14 02:32:44

【分段式CO2激光 全方位修復惱人瑕疵 Fractional CO2 Laser, Resurface Your Skin】

楷和分段式CO2激光,提供7大美肌功效,包括脫疣脫癦、撫平不同類型凹凸洞、減淡創傷和手術疤痕、收細毛孔,平滑粗糙肌膚、去除老舊角質,回復光澤、表層至深層換膚、嫩膚、改善膚質

2021-04-01 17:24:30

【全方位兒童眼科視光檢查 All-inclusive Children Eye Examination】

小朋友的眼睛在出生至7 – 8歲急速發育,然而,如在發展期間出現視力問題如遠近視、散光、斜視等,小朋友亦未必懂得表達相關異常症狀,久而久之有機會影響視覺發展,導致日後學習困

2020-04-24 18:34:20

【家居到診服務】

疫情肆虐,大家都足不出戶。對於一些長期病患又或者需要定期覆診,藥物調教的病人,今次疫情確實為他們造成很多不便及限制,有見及此,楷和醫療集團現提供家居到診服務,讓居於家�

2019-09-07 18:41:09

【關注前列腺健康】

各位男士們,唔知道您地有冇定期注意住自己嘅前列腺健康?楷和醫療與您的健康共同進退。今期就到前列腺健康檢查計劃優惠,千期唔好錯失良機!!發現有唔妥,記得第一時間搵醫生。